Vertskap for fremtidens verdiskaping

Selvaag Eiendom utvikler, leier ut og drifter eiendommer med et tydelig bærekraftig perspektiv, til glede for våre kunder, samfunnet og fremtidige generasjoner. Vi konsentrerer oss om næringseiendom beliggende ved kommunikasjonsknutepunkter i Oslo-området. 

Gode kundeopplevelser

Selvaag Eiendom er vertskap for gode kundeopplevelser. Derfor følger vi noen enkle prinsipper i hverdagen: 

Lytte
Vi lytter alltid til menneskets behov og tilpasser oss omgivelsene vi er en del av. Slik tilegner vi oss kunnskap som danner grunnlag for å skape de beste møteplassene for våre kunder.

Forstå
Først når vi forstår kundens kultur, ambisjoner og rammevilkår kan vi sammen utvikle de beste og mest effektive løsningene for den enkelte virksomhet.

Begeistre 
Eiendom er summen av mange detaljer. Det å skape gode opplevelser for våre kunder handler om å holde det vi lover. Og gjerne litt til. Hver dag.

Tjuvholmen ble utviklet i perioden 2004-2014 og vant Cityprisen i 2014

Historien om Selvaag

Selvaag har funnet nye løsninger for by- og eiendomsutvikling i en mannsalder. Olav Selvaag satte i etterkrigstiden nye standarder i eiendomsbransjen da han utviklet nye bydeler og revolusjonerte byggemetodene. I dag bor over 100.000 nordmenn i Selvaag-boliger og utviklingen av bydeler fortsetter blant annet på Tjuvholmen og Løren. 

I etterkrigstiden var boligmangelen i Norge prekær. Olav Selvaag mente strenge byggekrav måtte endres, og at det dermed kunne bygges tre ganger så mange boliger. Det var få som trodde at det var mulig å bygge en fullverdig bolig rimeligere og raskere enn det allerede ble gjort på den tiden. Olav Selvaag tok utfordringen og reiste et prisfornuftig hus basert på nye byggeteknikker på Ekeberg i 1948.

Selskapet vokste over de neste 50 årene og er i dag et stort norsk familieeid holdingselskap med virksomheter hovedsakelig knyttet til eiendomsinvesteringer og -utvikling. 

Olav Selvaag (1912-2002)

Med Ekeberghuset demonstrerte Olav Selvaag nyskapende metoder for eiendomsutvikling. 1948 sto det ferdig etter bare fire måneders bygging. Huset ble en sensasjon. Hele 80 000 mennesker valfartet til Ekeberg for å se på nyvinningen. Huset er i dag fredet.

Kunst og kultur

Selvaag har lange tradisjoner med bruk av skulptur til å forskjønne omgivelsene. Det hele startet med at Olav Selvaag utplasserte den første skulpturen på Holtekilen i Bærum. Siden den gang har over 550 skulpturer blitt utplassert på Selvaags prosjekter. Vi mener kunst inspirerer og beriker hverdagen. Slik skaper dette en merverdi både for våre kunder og deres besøkende. 

Skulpturparken på Tjuvholmen og bygget der Astrup Fearnley Museet holder til ble gitt som gaver til Oslo by i forbindelse med utviklingen av Tjuvholmen (2004-2014)

Skulpturparken på Tjuvholmen
Skulpturparken på Tjuvholmen åpnet høsten 2012. Parken inneholder en rekke skulpturer fra  etterkrigstidens internasjonalt anerkjente kunstnere: Anish Kapoor, Franz West, Louise Bourgeois,  Peter Fishli & David Weiss, Ellsworth Kelly og Paul McCarthy. Skulpturparken er tegnet av den verdenskjente arkitekten Renzo Piano som også har tegnet Astrup Fearnley museet på Tjuvholmen.

Peer Gynt-parken på Løren
Skulpturparken på Løren i Oslo lar deg følge Ibsens berømte drama akt for akt. Parken er en hyllest til Ibsen og er etablert av Selvaag som står bak utviklingen av Løren. Skulpturparken består av 23 skulpturer av kunstnere fra både inn- og utland. 

Billedhuggernes støttespiller
Selvaag Gruppen har støttet billedhuggere i Norge gjennom mange år,  blant annet ved innkjøp av skulpturer til utplassering på boligfelt, og utdeling av flere skulpturstipend til unge, og/eller uetablerte billedhuggere.

Øvrige Selvaag-selskaper

Selvaag Eiendom eies av Selvaag Gruppen, et holdingselskap organisert for å ivareta eierrollen i datterselskapene og selskapets kunst- og kulturprosjekter.

Selvaag Bolig er et boligutviklingsselskap som ble børsnotert i 2012. Selvaag Gruppen har en eierandel i selskapet på 53,5%. www.selvaagbolig.no

Selvaag Prosjekt ble etablert som eget satsingsområde i 2010 og tilbyr prosjekttjenester innenfor vedlikehold og rehabilitering av eiendom.

Selvaag Invest er engasjert innen private equity, shipping og børsnoterte verdipapirer.

Selvaag Realkapital er leverandør av rådgivning- og finansielle tilretteleggingstjenester av eiendomsprosjekter for Selvaag Gruppen og eksterne oppdragsgivere.

Selvaag Byutvikling utvikler ideer og prosjekter basert på Selvaags renomme og kompetanse i byutviklingen. Selskapet har de to siste årene fokusert på Lørenskog Vinterpark www.skihallen.no